Lean en Six Sigma, wat is precies het verschil?

Lean en Six Sigma worden vaak in één adem genoemd. Toch zijn er vaak discussies over wat precies het verschil is en welke methode beter is. Laten we meteen het belangrijkste misverstand uit de wereld helpen: de ene methode is niet per definitie beter dan de andere. Sterker nog, als ze op de juiste wijze worden ingezet dan kunnen ze elkaar op een waardevolle manier aanvullen waardoor krachtige resultaten behaald kunnen worden. Welk resultaten dat precies zijn en wat het verschil is tussen Lean en Six Sigma, lees je in dit artikel.

PROCESSEN STROOMLIJNEN MET LEAN

Lean is een managementfilosofie die je op een kritische manier leert kijken naar processen binnen je organisatie. De vraag die daarbij centraal staat is: Welke taken en activiteiten dragen direct of indirect op een positieve wijze bij aan de beleving van de klant? Op die manier leer je overbodige activiteiten, in Lean-termen ‘verspillingen’, binnen je organisatie herkennen. Vervolgens kun je deze verspillingen zoveel mogelijk elimineren, zodat je productieproces weer waardevol én lean wordt.

STUREN OP KWALITEIT MET SIX SIGMA

Kwaliteitsverbetering is het toverwoord bij Six Sigma. Daarbij maakt het niet uit of je fietsen produceert of de best mogelijke patiëntenzorg wilt verlenen. De hoogst mogelijke kwaliteit bereik je immers alleen als er in de volledige keten van a tot z geen fouten gemaakt worden en ieder afzonderlijk onderdeel van het allerhoogste niveau is. Daarbij geldt: meten is weten. Op basis van statistische gegevens en meetbare resultaten kunnen met Six Sigma verandertrajecten ingezet worden.

HOE LEAN EN SIX SIGMA ELKAAR AANVULLEN

In wezen hebben Lean en Six Sigma dus hetzelfde doel. Beide methoden streven naar het realiseren van efficiënte processen, waarbij door de juiste mensen op de juiste wijze en met de juiste middelen gewerkt wordt aan een zo optimaal mogelijk resultaat met een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de uiteindelijke klant. Bij Lean Management gebeurt dit door het analyseren van de workflow om processen te stroomlijnen en verspillingen te elimineren, terwijl Six Sigma streeft naar vrijwel perfecte resultaten die de kosten verlagen en een hogere klanttevredenheid bewerkstelligen. In veel gevallen is een Lean manier van werken relatief eenvoudig te introduceren. Met passende tools en technieken uit de Six Sigma aanpak kan vervolgens een verdiepingsslag gemaakt worden.

EEN TOEKOMSTGERICHTE BEDRIJFSSTRATEGIE CREËREN

Om als organisatie een waardevolle en toekomstgerichte bedrijfsstrategie te creëren, is het noodzakelijk knelpunten en inefficiënte processen aan te pakken. Met oog voor mens, organisatie, technologie en kwaliteit. Maar waar te beginnen? Zowel Lean als Six Sigma bieden uitkomst, mits ze op de juiste wijze geïntroduceerd, geïmplementeerd en geborgd worden. Blikopener Advies kan je hierover adviseren. Uiteindelijk is de vraag namelijk niet of je Lean of Six Sigma moet kiezen, maar hoe je de waardevolle tools en technieken uit beide strategieën inzet, samenvoegt en toepast om knelpunten op te lossen en processen duurzaam te verbeteren.

Ander leesvoer

Tijdstudies in de zorg

Bijna de helft van alle werknemers in de zorg ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk, aldus recente cijfers van het CBS. Dit is meer dan werknemers in andere ...

Doe het goed of doe het niet

Lean Management & Six Sigma in academische ziekenhuizen onderzocht Stijgende zorgkosten, een hoge werkdruk, veranderende eisen van zorgverzekeraars en hogere verwachtingen van patiënten hebben ertoe geleid dat ziekenhuizen ...

De Lean glijbaan

Met lean aan de slag gaan betekent anders leren kijken. Dingen die we dagelijks doen kunnen misschien wel anders! De trap af kan best makkelijker en leuker, wat ...

Ik wil graag aan de slag!

2020-04-20T07:47:52+00:00
Ga naar de bovenkant