De hoogste kwaliteit dankzij Six Sigma

Six Sigma

Waar het bij Lean draait om procesverbeteringen en het elimineren van verspillingen, ligt bij Six Sigma de focus op het creëren van een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de klant of cliënt. De vraag die hierbij centraal staat is ‘Wat vindt de klant nu echt belangrijk en hoe kunnen we dit het beste bereiken?’ Het idee is namelijk dat je alleen een kwalitatief hoogwaardig eindproduct kunt leveren als de deelproducten en -processen ook van de hoogste kwaliteit zijn.

FOUTEN VOORKOMEN

Stel je hebt een horecazaak waar klanten graag komen voor ongecompliceerd goed eten, een gezellig praatje en snelle service. Door het overweldigende succes zien medewerkers zich echter gedwongen om concessies te doen aan óf de kwaliteit óf de snelheid. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het gezellige praatje aan de bar schiet er vanwege de werkdruk al snel bij in, mensen moeten langer wachten op hun bestelling en er worden steeds meer fouten gemaakt. Tijd voor Six Sigma! Al snel wordt duidelijk dat bestellingen niet op eenduidige wijze worden doorgegeven aan de keuken, dat de koffiemachine soms hapert en dat het veel efficiënter is om de klanten vooraf te laten betalen. Door deze punten aan te pakken, kunnen alle klanten weer naar volle tevredenheid geholpen worden, zonder in te boeten op kwaliteit, snelheid of service. Dit voorbeeld laat zien hoe Six Sigma een doelgerichte aanpak biedt om fouten te voorkomen en de kwaliteit te verhogen. Doordat de uitkomst van de verschillende handelingen en processen voorspelbaar wordt, kunnen gewenste resultaten behaald worden.

VERANDEREN OP BASIS VAN DATA

Typerend voor Six Sigma verbeterprojecten is dat het uitgaat van statistische gegevens en meetbare resultaten. Op basis van data worden verbeterkansen bloot gelegd. Het verzamelen en analyseren van de juiste data is daarbij essentieel. Uiteindelijk kunnen zo de kritische kwaliteitsfactoren bepaald worden. Ook wel de Critical to Quality (CTQ) factoren genoemd. Vaak zijn dit kwaliteitsaspecten die invloed hebben op de klanttevredenheid. Denk bijvoorbeeld aan de haperende koffiemachine of de bestellingen die niet eenduidig aan de keuken werden doorgegeven. Maar het kan ook gaan om factoren die bepalend zijn voor het behalen van veiligheidsdoelen, het realiseren een lagere milieubelasting of het creëren van hogere financiële opbrengsten. De centrale vraag is, hoe we deze kritische kwaliteitsfactoren kunnen verbeteren. Daarvoor moeten we fouten en variaties in het proces zoveel mogelijk zien te beperken. Uiteindelijk levert dit weer nieuwe meetbare data op, die getoetst kunnen worden aan de initiële nulmeting én aan de verwachte resultaten.

Six Sigma Belt structuur

Six Sigma projecten worden uitgevoerd door een team van medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in de verschillende Six Sigma technieken. Daarbij maken we onderscheid tussen verschillende ‘belts’, vergelijkbaar met de judosport:

  • Black Belt: managet en controleert verbeterprojecten

  • Green Belt: voert verbeterprojecten door op de werkvloer

  • Yellow Belt: is bekend met de basisprincipes en ondersteunt vanuit de eigen functie de verbeterprojecten

Sommige organisaties onderscheiden ook nog de Orange Belt tussen de Yellow Belt en de Green Belt. Een Orange Belt beschikt over iets meer verdiepende kennis, waardoor hij of zij in staat is om ook zelfstandig kleine verbeterprojecten te managen.

In deze structuur wordt de opdrachtgever of proceseigenaar Champion genoemd. Daarnaast zijn er, vooral in grote organisaties, vaak ook Master Black Belts. Dit zijn kwaliteitsexperts die beschikken over alle kennis en tools om complexe procesoptimalisatieprojecten door te voeren. Een Master Black Belt fungeert als kennisbank en sparringpartner voor het management.

LEAN SIX SIGMA

Net als Lean kent Six Sigma verschillende tools en methoden die ingezet kunnen worden afhankelijk van de vraag en van de organisatie. Er is bovendien veel overlap tussen Lean- en Six Sigma methoden, vandaar dat er vaak gesproken wordt over Lean Six Sigma. Een krachtige combinatie van methoden die samen de beste resultaten opleveren. De continue verbetercultuur die ontstaat bij Lean Management, vormt de ideale basis voor de – vaak meer complexe – Six Sigma aanpak. Daarom kiezen wij er bij Blikopener Advies vaak voor om eerst aan de slag te gaan met de meer laagdrempelige Lean methode. Pas wanneer men gewend is aan de Lean manier van werken en denken, introduceren we Six Sigma.

MOGELIJKE IMPLEMENTATIES

Six Sigma

Waar het bij Lean draait om procesverbeteringen en het elimineren van verspillingen, ligt bij Six Sigma de focus op het creëren van een zo hoog mogelijke kwaliteit voor de klant of cliënt. De vraag die hierbij centraal staat is ‘Wat vindt de klant nu echt belangrijk en hoe kunnen we dit het beste bereiken?’ Het idee is namelijk dat je alleen een kwalitatief hoogwaardig eindproduct kunt leveren als de deelproducten en -processen ook van de hoogste kwaliteit zijn.

FOUTEN VOORKOMEN

Stel je hebt een horecazaak waar klanten graag komen voor ongecompliceerd goed eten, een gezellig praatje en snelle service. Door het overweldigende succes zien medewerkers zich echter gedwongen om concessies te doen aan óf de kwaliteit óf de snelheid. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het gezellige praatje aan de bar schiet er vanwege de werkdruk al snel bij in, mensen moeten langer wachten op hun bestelling en er worden steeds meer fouten gemaakt. Tijd voor Six Sigma! Al snel wordt duidelijk dat bestellingen niet op eenduidige wijze worden doorgegeven aan de keuken, dat de koffiemachine soms hapert en dat het veel efficiënter is om de klanten vooraf te laten betalen. Door deze punten aan te pakken, kunnen alle klanten weer naar volle tevredenheid geholpen worden, zonder in te boeten op kwaliteit, snelheid of service. Dit voorbeeld laat zien hoe Six Sigma een doelgerichte aanpak biedt om fouten te voorkomen en de kwaliteit te verhogen. Doordat de uitkomst van de verschillende handelingen en processen voorspelbaar wordt, kunnen gewenste resultaten behaald worden.

VERANDEREN OP BASIS VAN DATA

Typerend voor Six Sigma verbeterprojecten is dat het uitgaat van statistische gegevens en meetbare resultaten. Op basis van data worden verbeterkansen bloot gelegd. Het verzamelen en analyseren van de juiste data is daarbij essentieel. Uiteindelijk kunnen zo de kritische kwaliteitsfactoren bepaald worden. Ook wel de Critical to Quality (CTQ) factoren genoemd. Vaak zijn dit kwaliteitsaspecten die invloed hebben op de klanttevredenheid. Denk bijvoorbeeld aan de haperende koffiemachine of de bestellingen die niet eenduidig aan de keuken werden doorgegeven. Maar het kan ook gaan om factoren die bepalend zijn voor het behalen van veiligheidsdoelen, het realiseren een lagere milieubelasting of het creëren van hogere financiële opbrengsten. De centrale vraag is, hoe we deze kritische kwaliteitsfactoren kunnen verbeteren. Daarvoor moeten we fouten en variaties in het proces zoveel mogelijk zien te beperken. Uiteindelijk levert dit weer nieuwe meetbare data op, die getoetst kunnen worden aan de initiële nulmeting én aan de verwachte resultaten.

LEAN SIX SIGMA

Net als Lean kent Six Sigma verschillende tools en methoden die ingezet kunnen worden afhankelijk van de vraag en van de organisatie. Er is bovendien veel overlap tussen Lean- en Six Sigma methoden, vandaar dat er vaak gesproken wordt over Lean Six Sigma. Een krachtige combinatie van methoden die samen de beste resultaten opleveren. De continue verbetercultuur die ontstaat bij Lean Management, vormt de ideale basis voor de – vaak meer complexe – Six Sigma aanpak. Daarom kiezen wij er bij Blikopener Advies vaak voor om eerst aan de slag te gaan met de meer laagdrempelige Lean methode. Pas wanneer men gewend is aan de Lean manier van werken en denken, introduceren we Six Sigma.

Six Sigma Belt structuur

Six Sigma projecten worden uitgevoerd door een team van medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in de verschillende Six Sigma technieken. Daarbij maken we onderscheid tussen verschillende ‘belts’, vergelijkbaar met de judosport:

  • Black Belt: managet en controleert verbeterprojecten

  • Green Belt: voert verbeterprojecten door op de werkvloer

  • Yellow Belt: is bekend met de basisprincipes en ondersteunt vanuit de eigen functie de verbeterprojecten

Sommige organisaties onderscheiden ook nog de Orange Belt tussen de Yellow Belt en de Green Belt. Een Orange Belt beschikt over iets meer verdiepende kennis, waardoor hij of zij in staat is om ook zelfstandig kleine verbeterprojecten te managen.

In deze structuur wordt de opdrachtgever of proceseigenaar Champion genoemd. Daarnaast zijn er, vooral in grote organisaties, vaak ook Master Black Belts. Dit zijn kwaliteitsexperts die beschikken over alle kennis en tools om complexe procesoptimalisatieprojecten door te voeren. Een Master Black Belt fungeert als kennisbank en sparringpartner voor het management.

MOGELIJKE IMPLEMENTATIES

Ik wil graag aan de slag!

De methoden en technieken die binnen Lean Management ingezet kunnen worden, zijn geen wondermiddelen of quick fix oplossingen, maar bruikbare en praktische tools die je helpen om je doel te bereiken. Zie het als een gereedschapskist waar je uithaalt wat je nodig hebt om de klus te klaren. Een kast zet je immers ook niet in elkaar met alleen een hamer en je hebt niets aan een zaag als je een gat wilt boren.

Wij helpen je bij het kiezen van de juiste tools en trainen je in het gebruik ervan. Zodat ook jouw organisatie Lean kan worden.

ONZE PARTNERS