Wat is 5S?

5S staat aan de basis van verbeteringen binnen bedrijven en is het belangrijkste onderdeel van het opzetten van een visuele werkplek. 5S is onderdeel van Kaizen – een systeem van voortdurende verbetering dat onderdeel is van lean manufacturing.

Een 5 S-programma richt zich op visuele ordening, organisatie, netheid en standaardisatie.

De principes die ten grondslag liggen aan een 5S-programma lijken in eerste instantie eenvoudig en voor de hand liggend. Ze dienen echter op een strikte manier te worden gehanteerd. Wanneer ze op een gedisciplineerde manier worden geïmplementeerd, zullen de resultaten toenemen.

WELKE ORGANISATIES HEBBEN VOORDEEL BIJ 5S?

Eigenlijk is 5S geschikt voor alle soorten organisaties. De meeste mensen denken aan productie als bij 5S. Echter, het is ook zeer bruikbaar voor andere soorten bedrijven, van ziekenhuizen tot professionele dienstverlening.

WAT BETEKENT 5S?

Er zijn vijf stappen in het systeem, elk beginnend met de letter S. Omdat 5S, net als Kaizen, van oorsprong uit Japan komt heb ik de originele Japanse naam achter de Engelse naam gezet. Onder de opsomming vind je uitleg over elk deel afzonderlijk.

Sort (Seiri), Set In Order (Seiton), Shine (Seiso), Standardize (Seiketsu), Sustain (Shitsuke)


Sort
Onnodige hulpmiddelen en materialen worden verwijderd. Alleen wat nodig is wordt bewaard; dit maakt ruimte vrij voor de rest van het proces.

Set in Order
Organiseert de materialen en hulpmiddelen die overblijven na de eerste stap. Georganiseerde werkruimten worden nu efficiënter en effectiever gebruikt. Ruim zaken zo op dat alles snel weer opgepakt kan worden.

Shine
Vraagt om routinematige reiniging van het werkgebied, gereedschappen en apparatuur. Een schone werkruimte voorkomt dat rommel of vuil potentiële problemen verbergt. Het verbetert de levensduur van apparatuur. Ook een clean desk policy behoort tot shine.

Standardize
Schoonmaken (shine) dient in het bedrijfsproces verwerkt te worden. Dit betekent dat er gedocumenteerd wordt wat er wordt gedaan, zodat deze verbeteringen ook in de toekomst kunnen worden gedeeld.

Sustain
Vereist voortdurende inspanningen om 5S in het bedrijf te handhaven. Houd de voortgang bij met evaluaties, communicatie en trainingen. Wijs aanhoudende verantwoordelijkheid toe. Op deze manier gaan de voordelen van 5S niet verloren in de tijd. Houd dit proces vol met wilskracht en toewijding.

WAT LEVERT 5S OP?

  • De manier van werken wordt radicaal simpeler

  • Minder verspillingen

  • Meer veiligheid

  • Hogere kwaliteit

  • Minder zoektijden

  • Minder stilstand van apparatuur

  • Meer efficiëntie en minder fouten

Ander leesvoer

Tijdstudies in de zorg

Bijna de helft van alle werknemers in de zorg ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk, aldus recente cijfers van het CBS. Dit is meer dan werknemers in andere ...

Doe het goed of doe het niet

Lean Management & Six Sigma in academische ziekenhuizen onderzocht Stijgende zorgkosten, een hoge werkdruk, veranderende eisen van zorgverzekeraars en hogere verwachtingen van patiënten hebben ertoe geleid dat ziekenhuizen ...

De Lean glijbaan

Met lean aan de slag gaan betekent anders leren kijken. Dingen die we dagelijks doen kunnen misschien wel anders! De trap af kan best makkelijker en leuker, wat ...

Ik wil graag aan de slag!

2020-04-20T07:48:13+00:00
Ga naar de bovenkant