Methods Time Measurement

Methods-Time Measurement (MTM)

Bij Methods-Time Measurement is het uitgangspunt dat de tijd die het kost om een bepaalde taak uit te voeren, afhangt van de gekozen methode. Methods-Time Measurement zou je daarom kunnen vertalen naar methodetijdmeting. Bij deze tijdstudie delen we een activiteit op in bewegingen die nodig zijn om het werk uit te voeren, bijvoorbeeld grijpen, reiken, kracht zetten, zwengelen, verplaatsen, bukken et cetera. Hoe lang het duurt om een bepaalde beweging uit te voeren, hangt onder meer af van de werkomstandigheden. We kijken daarom niet alleen puur naar de tijd die het kost om de bewegingen uit te voeren, maar ook naar de omstandigheden die hier invloed op hebben.

Zo kan het verplaatsen van een voorraadkast, het aanpassen van de volgorde van bewegingen of de hoeveelheid producten die in 1 keer verplaatst moet worden, al een groot effect hebben op de tijdsbesteding. Op die manier bepaal je de meest effectieve werkmethode, waardoor niet alleen je kosten naar beneden gaan, maar het werk ook nog eens leuker wordt!

HIER HOUD IK MIJ GRAAG MEE BEZIG

HIER HOUD IK MIJ GRAAG MEE BEZIG