Continue tijdstudie (CTS)

Bij een Continue Tijdstudie (CTS) ligt de focus op het meten van activiteiten die regelmatig terugkomen en daadwerkelijk waarde toevoegen voor de organisatie.

Continue Tijdstudie

Een Continue Tijdstudie wordt vaak gebruikt om vast te stellen wat de zuivere taaktijd is. De focus ligt hierbij op activiteiten die:

A. Regelmatig terugkomen
B. Daadwerkelijk waarde toevoegen voor de organisatie

Voor het meten van andere activiteiten zoals overleggen of het uitvoeren van ad hoc werkzaamheden, is een Multi Moment Opname meer geschikt.
Een Continue Tijdstudie hoeft niet per se op de werkvloer uitgevoerd te worden, maar kan eventueel ook in een onderzoekomgeving plaatsvinden. Op die manier kunnen we de specifieke handelingstijd meten zonder verstoringen van het dagelijkse proces.

Bij deze vorm van tijdstudie wordt gebruik gemaakt van de stopwatch-methode die verwerkt zit in onze speciaal ontwikkelde app. Voor een goede meting is het nodig om het werk op te splitsen in logische en meetbare activiteiten met een duidelijk begin- en eindpunt. Vervolgens kan de tijdsduur per taak gemeten worden. De ingevoerde gegevens kunnen direct geanalyseerd worden. Ook filteren we opvallende registraties eruit. Deze worden ter beoordeling voorgelegd, zodat we er zeker van zijn dat alle gegevens kloppen. Uiteindelijk kunnen we zo betrouwbare uitspraken doen over de gemeten tijden en worden knelpunten zichtbaar. Zodra we op deze manier voldoende data hebben verzameld, kunnen we per taak specifieke normtijden definiëren, die bestaat uit de gemeten zuivere taaktijd inclusief eventuele ‘opslagtijd’. Hieronder verstaan we de extra tijd in de vorm van pauze, overleg en/of vergaderingen. Dit is de tijd die bijvoorbeeld met een Multi Moment Opname is vastgesteld om zo het hele proces in kaart te brengen. Bijvoorbeeld:

Het uitwerken van een dossier kost 1 ½ uur, maar daar komt nog 12% pauzetijd, 9% overlegtijd en nog 20% aan vergaderingen bij, waardoor de vastgestelde normtijd uiteindelijk ruim 2 uur is.

De verkregen onderzoeksresultaten kunnen we daarnaast gebruiken om capaciteits- en bezettingsberekeningen te maken. Ook maakt het uitvoeren van een Continue Tijdstudie het mogelijk om met behulp van ‘activity based costing’ de directe en indirecte kosten aan de juiste plaats toe te wijzen en bijvoorbeeld een kostprijsmodel op te bouwen.

HIER HOUD IK MIJ GRAAG MEE BEZIG

HIER HOUD IK MIJ GRAAG MEE BEZIG