Tijdstudie > Continue Tijdstudie (CTS)

Een Continue Tijdstudie (CTS) wordt vaak gebruikt om vast te stellen wat de zuivere taaktijd is. De focus ligt hierbij op activiteiten die regelmatig terugkomen en daadwerkelijk waarde toevoegen voor de organisatie.

Om eens laagdrempelig kennis te kunnen maken met continue tijdstudies beschikken wij over een apparaatje voor op je bureau dat inzicht geeft in je tijdsbesteding via acht keuzemogelijkheden. Wil je deze uitproberen, neem dan contact met ons op. Ben je al meteen verkocht? Dan hier de link naar de leverancier waar je rechtstreeks deze apparaatjes kan bestellen. Mocht je dieper in willen gaan op je processen / tijdsbesteding, dan ga ik graag met je in gesprek over onze tijdstudie app voor telefoon / tablet, waarin meer diepgang mogelijk is. 

DE STOPWATCH-METHODE

Bij CTS wordt gebruik gemaakt van de stopwatch-methode die verwerkt zit in onze speciaal ontwikkelde app. Voor een goede meting is het nodig om het werk op te splitsen in logische en meetbare activiteiten met een duidelijk begin- en eindpunt. Vervolgens kan de tijdsduur per taak gemeten worden. De ingevoerde gegevens kunnen direct geanalyseerd worden. Ook filteren we opvallende registraties eruit. Deze worden ter beoordeling voorgelegd, zodat we er zeker van zijn dat alle gegevens kloppen. Uiteindelijk kunnen we zo betrouwbare uitspraken doen over de gemeten tijden en worden knelpunten zichtbaar. Zodra we op deze manier voldoende data hebben verzameld, kunnen we per taak specifieke normtijden definiëren, die bestaat uit de gemeten zuivere taaktijd inclusief eventuele ‘opslagtijd’. Hieronder verstaan we de extra tijd in de vorm van pauze, overleg en/of vergaderingen. Dit is de tijd die bijvoorbeeld met een Multi Moment Opname is vastgesteld om zo het hele proces in kaart te brengen. Bijvoorbeeld:

Het uitwerken van een dossier kost 1 ½ uur, maar daar komt nog 12% pauzetijd, 9% overlegtijd en nog 20% aan vergaderingen bij, waardoor de vastgestelde normtijd uiteindelijk ruim 2 uur is.

De verkregen onderzoeksresultaten kunnen we daarnaast gebruiken om capaciteits- en bezettingsberekeningen te maken. Ook maakt het uitvoeren van een CTS het mogelijk om met behulp van ‘activity based costing’ de directe en indirecte kosten aan de juiste plaats toe te wijzen en bijvoorbeeld een kostprijsmodel op te bouwen.

Een CTS hoeft overigens niet per se op de werkvloer uitgevoerd te worden, maar kan eventueel ook in een onderzoekomgeving plaatsvinden. Op die manier kunnen we de specifieke handelingstijd meten zonder verstoringen van het dagelijkse proces.

Ik wil graag aan de slag!

De methoden en technieken die binnen Lean Management ingezet kunnen worden, zijn geen wondermiddelen of quick fix oplossingen, maar bruikbare en praktische tools die je helpen om je doel te bereiken. Zie het als een gereedschapskist waar je uithaalt wat je nodig hebt om de klus te klaren. Een kast zet je immers ook niet in elkaar met alleen een hamer en je hebt niets aan een zaag als je een gat wilt boren.

Wij helpen je bij het kiezen van de juiste tools en trainen je in het gebruik ervan. Zodat ook jouw organisatie Lean kan worden.

Een gezonde organisatie, tevreden klanten en blije medewerkers: wij maken het mogelijk met behulp van TijdstudiesLean en Six Sigma

Lean

Six Sigma

Tijdstudie

Loop eens de werkvloer op van een bedrijf waar Lean gewerkt wordt. Je merkt direct het verschil. De medewerkers doen hun werk met plezier in een prettige werksfeer waarbij de klant voorop staat. Dit komt doordat dankzij de Lean methodiek processen efficiënter en slimmer ingericht zijn. Overbodige activiteiten en verspillingen verdwijnen daarmee als sneeuw voor de zon. Zo wordt met minimale inspanning maximale waarde gecreëerd.
Meten is weten, dat is het uitgangspunt van de Six Sigma strategie. Met een gereedschapskist vol statistische technieken en analyses kun je in principe alles verbeteren wat meetbaar is. Van klanttevredenheid tot milieudoelstellingen en van procesvariaties tot doorlooptijden. Six Sigma is daarmee een werkwijze die je helpt om bedrijfssuccessen te behalen, behouden en te maximaliseren waarbij de focus ligt op kwaliteit en wat de klant écht belangrijk vindt.
Je hebt de hele dag gewerkt, maar aan het einde van de dag heb je toch het idee dat je weinig productief bent geweest. Voor veel werknemers is dit een bekend fenomeen en voor veel managers een grote frustratie. Tijdstudie biedt uitkomst. Hiermee krijg je meer grip op de tijdsbesteding, werkdruk en eventuele verspilling binnen je bedrijf of organisatie. Zodat je op basis van objectieve data een goed doordacht verbetertraject kunt starten.

Wij werken Lean,
volgens de technieken Six Sigma en Tijdstudie

Lean

Loop eens de werkvloer op van een bedrijf waar Lean gewerkt wordt. Je merkt direct het verschil. De medewerkers doen hun werk met plezier in een prettige werksfeer waarbij de klant voorop staat. Dit komt doordat dankzij de Lean methodiek processen efficiënter en slimmer ingericht zijn. Overbodige activiteiten en verspillingen verdwijnen daarmee als sneeuw voor de zon. Zo wordt met minimale inspanning maximale waarde gecreëerd.

Six Sigma

Meten is weten, dat is het uitgangspunt van de Six Sigma strategie. Met een gereedschapskist vol statistische technieken en analyses kun je in principe alles verbeteren wat meetbaar is. Van klanttevredenheid tot milieudoelstellingen en van procesvariaties tot doorlooptijden. Six Sigma is daarmee een werkwijze die je helpt om bedrijfssuccessen te behalen, behouden en te maximaliseren waarbij de focus ligt op kwaliteit en wat de klant écht belangrijk vindt.

Tijdstudie

Je hebt de hele dag gewerkt, maar aan het einde van de dag heb je toch het idee dat je weinig productief bent geweest. Voor veel werknemers is dit een bekend fenomeen en voor veel managers een grote frustratie. Tijdstudie biedt uitkomst. Hiermee krijg je meer grip op de tijdsbesteding, werkdruk en eventuele verspilling binnen je bedrijf of organisatie. Zodat je op basis van objectieve data een goed doordacht verbetertraject kunt starten.
ONZE PARTNERS