Wat is 5S

5S staat aan de basis van verbeteringen binnen bedrijven en is het belangrijkste onderdeel van het opzetten van een visuele werkplek. 5S is onderdeel van Kaizen – een systeem van voortdurende verbetering dat onderdeel is van lean manufacturing.

Een 5 S-programma richt zich op visuele ordening, organisatie, netheid en standaardisatie.

De principes die ten grondslag liggen aan een 5S-programma lijken in eerste instantie eenvoudig en voor de hand liggend. Ze dienen echter op een strikte manier te worden gehanteerd. Wanneer ze op een gedisciplineerde manier worden geïmplementeerd, zullen de resultaten toenemen.

Welke organisaties hebben voordeel bij 5S?

Eigenlijk is 5S geschikt voor alle soorten organisaties. De meeste mensen denken aan productie als bij 5S. Echter, het is ook zeer bruikbaar voor andere soorten bedrijven, van ziekenhuizen tot professionele dienstverlening.

Wat betekent 5S

Er zijn vijf stappen in het systeem, elk beginnend met de letter S. Omdat 5S, net als Kaizen, van oorsprong uit Japan komt heb ik de originele Japanse naam achter de Engelse naam gezet. Onder de opsomming vind je uitleg over elk deel afzonderlijk.

Sort (Seiri)
Set In Order (Seiton)
Shine (Seiso)
Standardize (Seiketsu)
Sustain (Shitsuke)

Sort – onnodige hulpmiddelen en materialen worden verwijderd. Alleen wat nodig is wordt bewaard; dit maakt ruimte vrij voor de rest van het proces.

Set in Order – organiseert de materialen en hulpmiddelen die overblijven na de eerste stap. Georganiseerde werkruimten worden nu efficiënter en effectiever gebruikt. Ruim zaken zo op dat alles snel weer opgepakt kan worden.

Shine – vraagt om routinematige reiniging van het werkgebied, gereedschappen en apparatuur. Een schone werkruimte voorkomt dat rommel of vuil potentiële problemen verbergt. Het verbetert de levensduur van apparatuur. Ook een clean desk policy behoort tot shine.

Standardize – schoonmaken (shine) dient in het bedrijfsproces verwerkt te worden. Dit betekent dat er gedocumenteerd wordt wat er wordt gedaan, zodat deze verbeteringen ook in de toekomst kunnen worden gedeeld.

Sustain – vereist voortdurende inspanningen om 5S in het bedrijf te handhaven. Houd de voortgang bij met evaluaties, communicatie en trainingen. Wijs aanhoudende verantwoordelijkheid toe. Op deze manier gaan de voordelen van 5S niet verloren in de tijd. Houd dit proces vol met wilskracht en toewijding.

Wat levert 5S op?

De manier van werken wordt radicaal simpeler
Minder verspillingen
Meer veiligheid
Hogere kwaliteit
Minder zoektijden
Minder stilstand van apparatuur
Meer efficiëntie en minder fouten

Meer berichten

Tags

haak

Lean

Loop eens de werkvloer op van een bedrijf waar Lean gewerkt wordt. Je merkt direct het verschil. De medewerkers doen hun werk met plezier in een prettige werksfeer waarbij de klant voorop staat. Dit komt doordat dankzij de Lean methodiek processen efficiënter en slimmer ingericht zijn. Overbodige activiteiten en verspillingen verdwijnen daarmee als sneeuw voor de zon. Zo wordt met minimale inspanning maximale waarde gecreëerd.

passer

Six Sigma

Meten is weten, dat is het uitgangspunt van de Six Sigma strategie. Met een gereedschapskist vol statistische technieken en analyses kun je in principe alles verbeteren wat meetbaar is. Van klanttevredenheid tot milieudoelstellingen en van procesvariaties tot doorlooptijden. Six Sigma is daarmee een werkwijze die je helpt om bedrijfssuccessen te behalen, behouden en te maximaliseren waarbij de focus ligt op kwaliteit en wat de klant écht belangrijk vindt.

nav

Tijdstudie

Je hebt de hele dag hard gewerkt, maar aan het einde van de dag heb je toch het idee dat je weinig productief bent geweest. Voor veel werknemers is dit een bekend fenomeen en voor veel managers een grote frustratie. Tijdstudie biedt uitkomst. Hiermee krijg je meer grip op de tijdsbesteding, werkdruk en eventuele verspilling binnen je bedrijf of organisatie. Zodat je op basis van objectieve data een goed doordacht verbetertraject kunt starten.