Het verschil tussen lean en Six Sigma uitgelegd

In de zakenwereld zijn er vaak discussies wat nu het verschil is tussen Six Sigma en Lean. De meningen over welke methode beter is zijn sterk afwijkend. Lean is een managementfilosofie die je leert kijken naar processen binnen een organisatie. Op die manier herken je verspillingen die je kunt elimineren zodat je stroom creëert in het productieproces.

Six Sigma is een reeks technieken die ernaar streven om het aantal gebreken aanzienlijk te verminderen.

In wezen hebben Six Sigma- en Lean-systemen hetzelfde doel. Ze proberen allebei afval te elimineren en het meest efficiënte systeem mogelijk te maken, maar ze benaderen verschillende manieren om dit doel te bereiken. In de eenvoudigste bewoordingen is het belangrijkste verschil tussen Lean en Six Sigma dat ze de oorzaak van verspilling op een andere manier identificeren.

Elk bedrijf heeft gebieden die verbeterd moeten worden en soms kan het moeilijk zijn om te weten waar te beginnen. En terwijl het debat over Lean versus Six Sigma doorgaat in het bedrijfsleven, weet u nog steeds niet zeker of beide methoden geschikt zijn voor uw bedrijf.

Hoewel veel mensen Lean versus Six Sigma vergelijken, kunnen ze vaak krachtiger zijn wanneer ze samen worden gebruikt. Dit artikel gaat dieper in op de verschillen tussen Lean en Six Sigma en de voordelen van beide.

Lean en Six Sigma werken allebei naar hetzelfde doel: het elimineren van verspilling en het creëren van efficiënte processen. Ze nemen alleen verschillende vertrekpunten om dit doel te realiseren.

Lean richt zich op het analyseren van de workflow om de cyclustijd te verkorten, verspillingen te elimineren en de waarde voor de klant te maximaliseren door zo weinig mogelijk middelen te gebruiken.

Six Sigma streeft naar vrijwel perfecte resultaten die de kosten verlagen en een hogere klanttevredenheid bereiken.

Om het belangrijkste verschil tussen Lean en Six Sigma samen te vatten: Lean zoekt manieren om de workflow te laten toenamen, Six Sigma zich richt op het behalen van consistente resultaten.

Een overeenkomst tussen Lean en Six Sigma is dat beide hebben aangetoond dat de processen drastisch verbeterd worden. Dit gebeurt door het laten toenemen van de kwaliteit van de producten en klantervaring.

De meeste bedrijven moeten in de toekomst hun inefficiënte processen verbeteren. Dus lean of Six Sigma zijn beide goede tools om dit te realiseren.

Uiteindelijk is het probleem niet of u lean of Six Sigma zou moeten kiezen. De vraag is hoe u meerdere elementen uit één van deze twee filosofieën neemt, deze samenvoegt en toepast om problemen in uw eigen bedrijf op te lossen.

Meer berichten

Tags

haak

Lean

Loop eens de werkvloer op van een bedrijf waar Lean gewerkt wordt. Je merkt direct het verschil. De medewerkers doen hun werk met plezier in een prettige werksfeer waarbij de klant voorop staat. Dit komt doordat dankzij de Lean methodiek processen efficiënter en slimmer ingericht zijn. Overbodige activiteiten en verspillingen verdwijnen daarmee als sneeuw voor de zon. Zo wordt met minimale inspanning maximale waarde gecreëerd.

passer

Six Sigma

Meten is weten, dat is het uitgangspunt van de Six Sigma strategie. Met een gereedschapskist vol statistische technieken en analyses kun je in principe alles verbeteren wat meetbaar is. Van klanttevredenheid tot milieudoelstellingen en van procesvariaties tot doorlooptijden. Six Sigma is daarmee een werkwijze die je helpt om bedrijfssuccessen te behalen, behouden en te maximaliseren waarbij de focus ligt op kwaliteit en wat de klant écht belangrijk vindt.

nav

Tijdstudie

Je hebt de hele dag hard gewerkt, maar aan het einde van de dag heb je toch het idee dat je weinig productief bent geweest. Voor veel werknemers is dit een bekend fenomeen en voor veel managers een grote frustratie. Tijdstudie biedt uitkomst. Hiermee krijg je meer grip op de tijdsbesteding, werkdruk en eventuele verspilling binnen je bedrijf of organisatie. Zodat je op basis van objectieve data een goed doordacht verbetertraject kunt starten.